Ons adres

Camping Du Moulin

5, Route de Bettel

L-9415 Vianden

Luxemburg

Contact

Tel: +352 83 45 01

info@campingdumoulin.lu

Wij accepteren:

Show More

Volg ons:

  • Instagram Camping Du Moulin
  • Facebook Camping Du Moulin Vianden

© 2019  Me-inspiration

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken


Camping Du Moulin verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@campingdumoulin.lu dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

 

Camping Du Moulin verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Reservering in ons systeem

Hoe lang we gegevens bewaren

 

Camping Du Moulin zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: tot u zich uitschrijft van onze nieuwsbrief. Na vertrek van uw verblijf op onze camping.
 

Delen met anderen
 

Camping Du Moulin verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek; camping Du Moulin gebruikt geen cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kunt verzoeken om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een door u genoemde derde te versturen.

U kunt voornoemd verzoek sturen naar info@campingdumoulin.lu. Ter controle van uw persoonsgegevens, willen wij u vragen om bij het verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, beantwoorden. Camping Du Moulin wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Beveiliging


Camping Du Moulin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@campingdumoulin.lu